Φοιτητές και λογοκλοπή

Φοιτητές και λογοκλοπή


Εξασφαλίστε την ακαδημαϊκή ακεραιότητα των εγγράφων σας. Αποφύγετε την λογοκλοπή. 

Το plagiarism-checker είναι δίπλα στους φοιτητές για να εξασφαλίσουν την ακαδημαϊκή ακεραιότητα των εργασιών τους.

Ως φοιτητές έχετε την υποχρέωση να εκπονείτε εργασίες εξαμήνου και πολύ συχνά πτυχιακές, διπλωματικές αλλά και διδακτορικές εργασίες. Οι επιστημονικές εργασίες ανεξαρτήτου επιπέδου σπουδών ακολουθούν κάποιες προδιαγραφές, μία εκ των οποίων είναι η ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Οι εργασίες ελέγχονται από τους καθηγητές από εργαλείο ελέγχου λογοκλοπής και αν το ποσοστό υπερβαίνει το επιτρεπτό (το 10%) τότε οι εργασία είτε επιστρέφεται για διορθώσεις είτε απορρίπτεται.  

Λογοκλοπή και εργασία εξαμήνου 

Στις εργασίες εξαμήνου, ακόμα και στην αρχή των σπουδών οι καθηγητές αναμένουν να ακολουθήσετε τους κανονισμούς που σας μοιράζονται. Συνήθως στέλνουν ένα έγγραφο στο οποίο γράφουν και τις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας (γραμματοσειρά, στοίχιση κλπ.) αλλά και τους κανόνες ακαδημαϊκής ακεραιότητας (κανόνες συστήματος βιβλιογραφικής αναφοράς).  

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πανεπιστήμια διδάσκουν μαθήματα μεθοδολογίας ήδη από το πρώτο εξάμηνο ώστε να εξασφαλίσουν στους φοιτητές τις βασικές δεξιότητες ακαδημαϊκής συγγραφής. Σε άλλες όμως περιπτώσεις, το μάθημα αυτό λείπει ή και διδάσκεται με δυσνόητο τρόπο, με αποτέλεσμα οι πρώτες εργασίες εξαμήνου να έχουν μεγάλο ποσοστό αποτυχίας.  

Συνήθως οι εργασίες με το πολύ 20% λογοκλοπή, επιστρέφονται για διορθώσεις, αλλά αυτό δε συμβαίνει πάντα. Θεωρητικά, μια επιστημονική εργασία θα έπρεπε να έχει 0% λογοκλοπή, ωστόσο πρακτικά αυτό είναι αδύνατο καθώς όλοι χρησιμοποιούμε παρόμοιο λεξιλόγιο και σύνταξη.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ποσοστό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%, αν και υπάρχουν πανεπιστήμια ή καθηγητές που αυξάνουν το όριο στο 20%. Η κύρωση για τη λογοκλοπή σε μια εργασία εξαμήνου είναι συνήθως η απόρριψη της εργασίας και ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει νέα εργασία με άλλο θέμα. 

Λογοκλοπή και πτυχιακή εργασία 

Στις πτυχιακές εργασίες από την άλλη, η κατάσταση είναι πιο αυστηρή. Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών θεωρείται πλέον δεδομένο ότι οι φοιτητές κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τη δεξιότητα ακαδημαϊκής γραφής και τη μεθοδολογία επιστημονικών εργασιών. Έτσι, αναμένεται από αυτούς η ανάδειξη αυτών των δεξιοτήτων. Αν ο φοιτητής που εκπονεί πτυχιακή εργασία δείξει πως δεν κατέχει τις βασικές επιστημονικές δεξιότητες και κάνει πρόχειρη δουλειά, αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόσκομμα στη συνεργασία του με τον επιβλέποντα καθηγητή.  

Μιας και στην πτυχιακή εργασία η βιβλιογραφία οφείλει να είναι μεγάλη και ποικίλη, οι φοιτητές ανατρέχουν τόσο στην ελληνική όσο και την ξένη βιβλιογραφία. Στην πρώτη περίπτωση είναι, αν όχι εύκολη, τουλάχιστον ευκολότερη η αποφυγή της λογοκλοπής. Στη δεύτερη όμως είναι περισσότερο περίπλοκη. Αυτό γιατί οι περισσότεροι φοιτητές νομίζουν ότι η μετάφραση αυτούσιων λόγων δεν είναι λογοκλοπή.  

Διαβάστε το άρθρο μας Μετάφραση = Λογοκλοπή; 

Ο επιβλέπον καθηγητής δε δυσκολεύεται να εντοπίσει ποιες ιδέες είναι του φοιτητή και ποιες όχι, ακόμα και χωρίς το εργαλείο ελέγχου λογοκλοπής. Χρησιμοποιώντας όμως το εργαλείο, μπορεί να το αποδείξει και να μειώσει έτσι τη βαθμολογία ή και να απορρίψει όλη την εργασία. 

Λογοκλοπή και διπλωματική εργασία 

Αν στην πτυχιακή εργασία υπάρχει κάποια πίεση ως προς την ακαδημαϊκή συγγραφή και ακεραιότητα, αυτή η πίεση αυξάνεται στην περίπτωση μιας μεταπτυχιακής εργασίας. Η  διπλωματική εργασία δεν αποτελεί έναρξη της επιστημονικής ταυτότητας και για αυτό πολλά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών προαπαιτούν την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Έτσι οι καθηγητές εξασφαλίζουν πως οι φοιτητές τους ξέρουν να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες σύμφωνα με την ορθή μεθοδολογία. Βέβαια, ακόμα κι αν δεν προαπαιτούν πτυχιακή, πάλι αναμένουν αντίστοιχη συμπεριφορά. Αν υπάρξει πρόβλημα, αν ο φοιτητής δεν επιδεικνύει τις επιστημονικές του δεξιότητες, η συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή παύει να είναι ομαλή και αντιμετωπίζουν και οι δυο πλευρές σοβαρά προβλήματα. Η κύρωση για τη λογοκλοπή σε μια διπλωματική εργασία είναι η διαγραφή του φοιτητή από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Λογοκλοπή και διδακτορική εργασία 

Τέλος, στις διδακτορικές εργασίες οι φοιτητές πλέον θεωρούνται άριστοι κάτοχοι των επιστημονικών δεξιοτήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει την τελειότητα. Αυτό σημαίνει απλά τον οφειλόμενο σεβασμό στην ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Η εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι αγχωτική, πιεστική και χρονοβόρα. Έτσι, είναι δύσκολο να ανταποκριθεί κανείς χωρίς την απαιτούμενη αυτοπειθαρχία. Ακολουθούν προφανώς οι μεταδιδακτορικές εργασίες που ολοένα και γίνονται περισσότερο δημοφιλείς και απαιτούμενες για να γίνει κανείς καθηγητής πανεπιστημίου. 

Απαίτηση ακαδημαϊκής ακεραιότητας  

Ο ανταγωνισμός στην εκπαίδευση αυξάνεται με τα χρόνια και για αυτό οι απαιτήσεις τόσο από τους καθηγητές όσο και από τους φοιτητές αυξάνονται επίσης. Η απαίτηση να είναι σεβαστή η ακαδημαϊκή ακεραιότητα και να μην υπάρχουν λογοκλόποι στο πανεπιστήμιο είναι μεγάλη και σημαντική. Οι κυρώσεις που ακολουθούν τη λογοκλοπή κυμαίνονται ανάμεσα στην απόρριψη της εργασίας, τη διακοπή της συνεργασίας με τον επιβλέποντα καθηγητή, και την αποβολή του φοιτητή από το πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά όμως οι φοιτητές εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά λογοκλοπής αρκετά συχνά. Αυτό συμβαίνει γιατί η λογοκλοπή μπορεί να συμβεί και ακούσια. Μια λάθος παράφραση, απλή μετάφραση, μια σύγχυση των πηγών, μια λάθος παραπομπή, μια παρεξήγηση κοινής γνώσης ή και η μη αναφορά μιας ανώνυμης πηγής μπορεί να οδηγήσουν σε ακούσια λογοκλοπή.  

Ασφαλίστε την εργασία από την ακούσια λογοκλοπή και τις τιμωρίες χρησιμοποιώντας το plagiarism-checker και ελέγξτε το έργο σας για λογοκλοπή.  

  • Αποφύγετε τη λογοκλοπή  

Ελέγξτε την εργασία, κερδίστε υψηλότερο βαθμό και αποφύγετε τις τιμωρίες    

  • Αναδείξτε την έρευνά σας  

Η έλλειψη αναφορών δείχνει έλλειψη έρευνας. Βάλτε τις αναφορές σε κάθε σημείο που μοιράστηκε άλλος συγγραφέας  

  • Παρουσιαστείτε ως ειδικοί  

Με τις σωστές αναφορές και βιβλιογραφία δείχνετε πως κάνατε πολλή έρευνα και πως σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων συγγραφέων. Έτσι, φαίνεστε επιστήμονας και επαγγελματίας  

Το plagiarism-checker.gr είναι ένα αξιόπιστο λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής εγκεκριμένο από την ακαδημαϊκή κοινότητα και είναι εύκολο στη χρήση. 

Δωρεάν έλεγχος 500 λέξεων τώρα

Plagiarism-Checker.gr

Στόχος μας είναι η ενημέρωση για τη σοβαρότητα της λογοκλοπής και η καταπολέμησή της σε όλους τους τομείς.

Πηγές

Επικοινωνία

Venizelou 34, Kavala, Greece

+30 (210) 300 2036

About Us