Plagiarism πτυχιακής

plagiarism πτυχιακής

Σε διεθνές επίπεδο ο όρος που χρησιμοποιείται για τη λογοκλοπή είναι το plagiarism και μπορεί να παρατηρηθεί σε κείμενα, ιστοσελίδες και σε κάθε έγγραφη διαδικασία. Σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων όταν κάνουμε λόγο για λογοκλοπή, αναφερόμαστε στο φαινόμενο του plagiarism πτυχιακής.

Η πτυχιακή εργασία επιλέγεται από πολλούς φοιτητές στο τέλος του πρώτου κύκλου σπουδών για να έχουν ένα προβάδισμα στο μεταπτυχιακό και να διευρίνουν τους ερευνητικούς ορίζοντές τους. Η εκπόνηση της πτυχιακής απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο, χρειάζεται οργάνωση, επιμέλεια και καλή συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η τελευταία μάλιστα είναι αυτή που θα καθορίσει την επιτυχία ή αποτυχία της εργασίας, καθώς η πτυχιακή βασίζεται πάνω σε αυτή τη σχέση.

Η πτυχιακή εργασία παρέχει ολοκληρωμένη και πρωτότυπη έρευνα στην κοινότητα. Για να θεωρείται μια εργασία ολοκληρωμένη πρέπει να έχει εξαντλητική βιβλιογραφική επισκόπηση, δηλαδή να περιέχει πλούσια βιβλιογραφία, ελληνόφωνη και ξενόγλωσση, να ενώνει όλες τις πληροφορίες και τις γνώσεις που ήδη υπάρχουν και να τις σχολιάζει κριτικά. Πολύ συχνά, σε μια παράγραφο ή σε πολλές θα πρέπει να υπάρχει μια παραπομπή σε κάθε πρόταση. Αυτό "ενοχλεί" το μάτι των φοιτητών που πιστεύουν πως καλύτερα είναι να μη φαίνεται πως όλες αυτές οι πληροφορίες είναι παρμένες από αλλού. Ωστόσο, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Όταν αναδεικνύεται σε κάθε πρόταση ο ίδιος ή διαφορετικός συγγραφέας, αναδεικνύεται και η εξαντλητική έρευνα που έκανε ο φοιτητής. Έτσι η εργασία κερδίζει εγκυρότητα και αξιοπιστία. 

Τα κείμενα μιας ξενόγλωσσης μεταφρασμένης βιβλιογραφίας αλλά και μιας ελληνόφωνης, πολλές φορές δύσκολα αναδιατυπώνονται. Συχνά οι αρχικοί συγγραφείς περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο την ιδέα τους ή την εξηγούν δυσνόητα έτσι που ο φοιτητής δε θα μπορεί να την παραφράσει με πιο απλό και καθημερινό λεξιλόγιο. Μια λάθος παράφραση όμως αποτελεί και λογοκλοπή, ακόμα κι αν υπάρχει αναφορά. Η παράφραση χρειάζεται καλή τεχνική για να είναι σωστή χωρίς λογοκλοπή, και είναι επιβεβλημένη τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα μεταφρασμένα κείμενα.

Οι σπουδαστές είτε εκούσια είτε και ακούσια υποπίπτουν συχνά στο παράπτωμα της λογοκλοπής, χρησιμοποιώντας για τη συγγραφή των πτυχιακών τους εργασιών αυτούσια αποσπάσματα δίχως την παράθεση των αντίστοιχων βιβλιογραφικών παραπομπών ή κάνοντας λάθος παράφραση. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια ακόμα και την ακύρωση της πτυχιακής εργασίας τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το plagiarism σε μια πτυχιακή δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, δεδομένου ότι η εργασία χρειάζεται πλούσια βιβλιογραφία. Είναι πιθανόν ο φοιτητής να μπερδέψει τις πηγές του αν δεν τις έχει οργανωμένες κι έτσι να εντάξει άλλη αναφορά από τη σωστή ή να ξεχάσει να την προσθέσει. Μπορεί επίσης να βάλει την παραπομπή στο κυρίως κείμενο, αλλά να ξεχάσει να την προσθέσει στο κεφάλαιο της βιβλιογραφίας. Όλα αυτά τα ακούσια λάθη είναι σημαντικά για μια πτυχιακή εργασία καθώς οι κανόνες μεθοδολογίας διδάσκονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα. Η λογοκλοπή στην περίπτωση της πτυχιακής εργασίας είναι σοβαρό ζήτημα γιατί αν ξεπερνά το επιτρεπτό όριο (20%) δεν επιστρέφεται για διόρθωση. Είναι όμως πολύ εύκολο να κάνει κανείς λογοκλοπή κατά λάθος, κάνοντας απλά  λάθος παράφραση ή ξεχνώντας ποιες πηγές είχε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένα σημεία.

Ευτυχώς, το φαινόμενο του plagiarism σε μια πτυχιακή είναι κάτι που μπορεί να αποφευχθεί αν τηρηθούν οι σωστοί κανόνες και γίνει χρήση των παραθεμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο. Μπορείτε να διαβάσετε τις συμβουλές που μοιραζόμαστε ή το άρθρο μας για το πώς να αποφύγετε τη λογοκλοπή.

Αφού ολοκληρώσετε τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας, εμπιστευτείτε το plagarism-checker.gr και ελέγξτε το κείμενο για λογοκλοπή. Με το λογισμικό μας θα δείτε με διαφορετικά χρώματα τα σημεία λογοκλοπής και την πηγή προέλευσής  τους με το αρχικό κείμενο. Επίσης θα εντοπίσετε τυχόν λάθος παράφραση.

Σε περίπτωση που έχετε εντοπίσει λογοκλοπή στο κείμενό σας και θέλετε βοήθεια η έμπειρη ομάδα του www.anavasis.gr μπορεί να σας βοηθήσει ώστε να έχετε ένα πλήρως παραφρασμένο κείμενο. Το φοιτητικό φροντιστήριο Ανάβασις ειδικεύεται σε:

Δωρεάν έλεγχος 500 λέξεων τώρα

Plagiarism-Checker.gr

Στόχος μας είναι η ενημέρωση για τη σοβαρότητα της λογοκλοπής και η καταπολέμησή της σε όλους τους τομείς.

Πηγές

Επικοινωνία

Venizelou 34, Kavala, Greece

+30 (210) 300 2036

About Us