Ποσοστό Λογοκλοπής

Ποσοστό λογοκλοπής

Ο Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ, μέσω του εργαλείου που χρησιμοποιεί για τον έλεγχο ύπαρξης λογοκλοπής, σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν έχετε διαπράξει λογοκλοπή και σε τι ποσοστό. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, θα έχετε στα χέρια σας μια πλήρη αναφορά από την οποία θα μπορείτε να δείτε ποιες πηγές έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο και σε τι ποσοστό.  Σας δίνεται στη συνέχεια η δυνατότητα να επανεξετάσετε το κείμενό σας και να επιμεληθείτε τα σημεία που αυξάνουν το ποσοστό λογοκλοπής ή να ζητήσετε παράφραση.

Όταν σε κάποιο έργο παρατηρείται ύπαρξη λογοκλοπής, είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστό το ποσοστό της και αυτό επειδή κάθε οργανισμός, σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό, επιτρέπει ένα συγκεκριμένο κάθε φορά ποσοστό. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό έργο να κρίνεται ως πρωτότυπο και μοναδικό. Κατά συνέπεια και προκειμένου να διατηρείται η αυθεντικότητα του δοκιμίου, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Όλα τα πανεπιστήμια και κολλέγια αναθέτουν στους φοιτητές εργασίες εξαμήνου σε συνδυασμό ή όχι με γραπτή εξέταση. Οι φοιτητικές εργασίες περνάνε από έλεγχο λογοκλοπής, μέσω ενός λογισμικού ανίχνευσης λογοκλοπής που διαθέτει το πανεπιστήμιο ή κολλέγιο. Το λογισμικό αυτό δείχνει το ποσοστό λογοκλοπής που υπάρχει στην εργασία, ποια κομμάτια κειμένου είναι πανομοιότυπα με άλλα και σε ποια σημεία έχει γίνει λάθος παράφραση.

Δοκιμάστε έναν Δωρεάν Έλεγχο Λογοκλοπής Τώρα!!!
Η προσφορά ισχύει για 1500 Λέξεις

Ποιο είναι λοιπόν το επιτρεπετό ποσοστό λογοκλοπής;

Κανονικά, το ποσοστό λογοκλοπής πρέπει να είναι στο μηδέν για να θεωρείται ότι η εργασία πληροί την ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Ωστόσο, υπάρχουν κοινές φράσεις αλλά και μέρη κειμένου (όπως η βιβλιογραφία) που δε μπορούν να αναδιατυπωθούν. Αυτά τα μέρη κειμένου οι καθηγητές τα εξαιρούν από τον έλεγχο. Με άλλα λόγια, το λογισμικό δείχνει ομοιότητες για όλο το κείμενο και για όλα τα κεφάλαια της εργασίας, αλλά επιτρέπει στους καθηγητές να κάνουν μια ρύθμιση και να εξαιρέσουν κάποια τμήματα της εργασίας από τον έλεγχο. Τα τμήματα αυτά συνήθως είναι η Βιβλιογραφία, οι Ευχαριστίες, οι Πίνακες, το Γλωσσάριο κλπ.

Όταν σε κάποιο έργο παρατηρείται λογοκλοπή, είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστό το ποσοστό της και αυτό επειδή κάθε οργανισμός, σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό, επιτρέπει ένα συγκεκριμένο κάθε φορά ποσοστό. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό έργο να κρίνεται ως πρωτότυπο και μοναδικό. Κατά συνέπεια και προκειμένου να διατηρείται η αυθεντικότητα του δοκιμίου, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Σε γενικές γραμμές, το κάθε πανεπιστήμιο καθορίζει το επιτρεπτό ποσοστό λογοκλοπής με διαφορετικά κριτήρια. Σε κάποια πανεπιστήμια το επιτρεπτό ποσοστό φτάνει το 29%, ενώ σε άλλα το 10%. Μια εργασία μπορεί να έχει ποσοστό λογοκλοπής μέχρι 10% ή ακόμα και 20% χωρίς να χρειάζονται διορθώσεις. Σε κάποια πανεπιστήμια, ιδιαίτερα αν γίνεται λόγος για μια πτυχιακή εργασία, αν το ποσοστό λογοκλοπής είναι από 10% μέχρι 20% τότε η εργασία επιστρέφεται στον φοιτητή για διορθώσεις. Αυτό όμως δεν είναι γενικός κανόνας και διαφέρει από Τμήμα σε Τμήμα, και από καθηγητή σε καθηγητή. Αν πάλι το ποσοστό λογοκλοπής υπερβαίνει το 20%, η εργασία συνήθως ακυρώνεται.

Το ποσοστό λογοκλοπής επίσης μπορεί να διαφέρει στο επίπεδο των προπτυχιακών εργασιών, πτυχιακών, και μεταπτυχιακών εργασιών. Αλλά και οι προπτυχιακές εργασίες μπορούν να έχουν διαφορετικό επιτρεπτό ποσοστό λογοκλοπής στο ίδιο Τμήμα, ανάλογα με τους κανόνες του καθηγητή και το ακαδημαϊκό εξάμηνο. Είναι πιο αποδεκτό να υπάρχει ένα ποσοστό λογοκλοπής μέχρι, για παράδειγμα, 20% σε μια εργασία πρώτου ή δεύτερου εξαμήνου, ενώ το ποσοστό αυτό ενδέχεται να κατεβεί μέχρι 10% για τις εργασίες σε επόμενα εξάμηνα, για το ίδιο πανεπιστημιακό Τμήμα.

Επειδή, λοιπόν, δεν υπάρχει γενικός κανόνας που να καθορίζει το επιτρεπτό όριο λογοκλοπής, και επειδή δεν επιστρέφουν όλοι οι καθηγητές την εργασία στους φοιτητές για διορθώσεις, καλό είναι πριν την παράδοσή της να γίνεται ο έλεγχος της λογοκλοπής μέσω ενός αξιόπιστου εργαλείου, που χρησιμοποιούν και τα πανεπιστήμια. Το καλύτερο και ασφαλέστερο ποσοστό λογοκλοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% στις προπτυχιακές εργασίες, και το 10% στις πτυχιακές.

Αν συνεργαστείτε με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ, η εργασία σας θα ελεγχθεί δωρεάν. Ο Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ, μέσω του εργαλείου που χρησιμοποιεί για τον έλεγχο ύπαρξης λογοκλοπής, σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν έχετε διαπράξει λογοκλοπή και σε τι ποσοστό. Μετά τη διαδικασία του ελέγχου, θα έχετε στα χέρια σας μια πλήρη αναφορά από την οποία θα μπορείτε να δείτε ποιες πηγές έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο και πόσο τοις εκατό (%).  Σας δίνεται στη συνέχεια η δυνατότητα να επανεξετάσετε το κείμενό σας και να επιμεληθείτε τα σημεία που αυξάνουν το ποσοστό λογοκλοπής, μειώνοντας το.

Σε κάθε περίπτωση, είτε σε συνεργασία είτε όχι με τον Όμιλο, μπορείτε να κάνετε έλεγχο των εργασιών σας μέσω του plagiarism-checker.gr. Το plagiarism-checker.gr είναι ένα λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής εγκεκριμένο από την ακαδημαϊκή κοινότητα και μπορεί να σας προσφέρει έγκυρο και αξιόπιστο έλεγχο. Το μόνο που απαιτείται από σας για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος είναι να επιλέξετε ένα από τα πακέτα μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για ένα εξατομικευμένο πακέτο.

 

Plagiarism-Checker.gr

Στόχος μας είναι η ενημέρωση για τη σοβαρότητα της λογοκλοπής και η καταπολέμησή της σε όλους τους τομείς.

Πηγές

Επικοινωνία

Venizelou 34, Kavala, Greece

+30 (210) 300 2036

About Us