Τι είναι η λογοκλοπή

Τι είναι η λογοκλοπή

Η λογοκλοπή είναι ένα σοβαρό ζήτημα στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου. Οποιαδήποτε στιγμή κάθε χρήστης μπορεί να αναζητήσει περιεχόμενο στον παγκόσμιο ιστό και στη συνέχεια να το αντιγράψει και να παρουσιάσει ως δικό του, είτε αυτούσιο, είτε μερικώς παραφρασμένο. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παραπτώματα που παρατηρούνται στον ακαδημαϊκό χώρο και έχει σοβαρές επιπτώσεις, τόσο ηθικές όσο και νομικές. 

Με τον όρο λογοκλοπή περιγράφεται η οικειοποίηση ιδεών, απόψεων ή φράσεων που έχουν διατυπωθεί από άλλα άτομα χωρίς να γίνεται αναφορά σε αυτά. 

Για τη λογοκλοπή έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί. Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Μ. Τριανταφυλλίδη, λογοκλοπή είναι η «ιδιοποίηση ξένης πνευματικής δημιουργίας με ανήθικο, παράνομο τρόπο». 

Λογοκλοπή διαπράττεται όταν γίνεται: 

  • Χρήση αποσπάσματος 

Χρήση παραθεμάτων από εργασίες τρίτων χωρίς να αναφέρεται ο συντάκτης τους. Τα παραθέματα θα πρέπει να είναι εμφανή με τη χρήση εισαγωγικών αφού ο αναγνώστης θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει εύκολα τι ανήκει στο συντάκτη μιας εργασίας και τι σε τρίτους συντάκτες. 

  • Παράφραση κειμένου 

Παράφραση κειμένου δηλαδή χρησιμοποιούνται φράσεις άλλων μελετητών που έχουν υποστεί ελαφρά παραποίηση, όπως για παράδειγμα με αλλαγή της σειράς των λέξεων μιας πρότασης), για να δίνεται η εντύπωση ότι το κείμενο είναι πρωτότυπο. 

Διαβάστε το άρθρο μας για την παράφραση ώστε να αποφεύγετε τη λογοκλοπή. 

  • Αντιγραφή τμήματος κειμένου 

Αντιγραφή- επικόλληση (copy-paste) από το διαδίκτυο. Είναι η συνηθέστερη μορφή λογοκλοπής αφού ο παγκόσμιος ιστός προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πληθώρα πηγών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το υλικό που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο διέπεται από πνευματικά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείται αυτούσιο ή μέρος κειμένου από κάποιο ιστότοπο, πρέπει να αναφέρεται το site που χρησιμοποιήθηκε στη βιβλιογραφία. 

  • Ξενόγλωσσο κείμενο 

Πολλοί φοιτητές μεταφράζουν ξενόγλωσσα κείμενα και τα αντιγράφουν αυτούσια στην εργασία τους.  

Διαβάστε το άρθρο μας για να μάθετε αν η μετάφραση αποτελεί λογοκλοπή. 

Προστατέψτε το περιεχόμενό σας από τη λογοκλοπή κάνοντας έγκυρο έλεγχο από το plagiarism-checker.gr.

Δωρεάν έλεγχος 500 λέξεων τώρα 

Συχνές αναζητήσεις: 

πλαγιαρισμος, λογοκλοπή ελεγχος, on line ελεγχος λογοκλοπης, λογοκλοπή συνεπειες 

Plagiarism-Checker.gr

Στόχος μας είναι η ενημέρωση για τη σοβαρότητα της λογοκλοπής και η καταπολέμησή της σε όλους τους τομείς.

Πηγές

Επικοινωνία

Venizelou 34, Kavala, Greece

+30 (210) 300 2036

About Us